نوشته های یک برنامه نویس

بلاگ شخصی فرید صباحی مقدم

نوشته های یک برنامه نویس

بلاگ شخصی فرید صباحی مقدم

و در حـال حـاضر در خوزستان زندگی میکنم. 


کـارم رو خیلی دوسـت دارم و از انجام پروژه های مختلف لذت میبرم.

یه تازه کار به حساب میام و هنوز در حال یادگیری و کسب تجربه هستم .


اگر فکر میکنید که میتونم کمکتون کنم حتما با من تماس بگیرید.