نوشته های یک برنامه نویس

بلاگ شخصی فرید صباحی مقدم

نوشته های یک برنامه نویس

بلاگ شخصی فرید صباحی مقدم

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

Certificate :     Mikrotik - MTCNA 
Certificate Number :     1408NA038
Person :     Farid Sabahi Moghadam

mikrotik Certificate

:)